top of page
HERÄTYKSEN TULI LOGO kirkas violetti no-bg.png

Keitä olemme?

Olemme itsenäinen, paikallinen seurakunta ja kuulumme Suomen helluntaiseurakuntiin.

Tunnustamme Kristuksen maailmanlaajuisen ruumiin ja pyrimme säilyttämään Jumalan siihen antaman Hengen yhteyden. Rakastamme Jeesusta, elämme armossa ja pyhityksessä ja muodostamme yhdessä seurakuntaperheen. Jumalan lapsina saamme kokea yhdessä ääretöntä Jumalan armoa. 

Rakastamme Jumalan läsnäoloa ja siksi Hänen ylistyksensä ja palvontansa ovat osa jumalanpalvelustamme. Rukoilemme yhdessä, opetamme Jumalan Sanaa sekä nautimme ehtoollista. Järjestämme esirukouspalvelua sitä haluaville ja sunnuntain jumalanpaveluksen lopuksi on yhteinen kahvihetki.

Evankelioimme ja tavoitamme lähiympäristöämme Kristukselle osoittamalla lähimmäisillemme rakkautta sanoin ja teoin.

Olet aina tervetullut joukkoomme juuri sellaisena kuin olet, toivotamme sinut tervetulleeksi joko kyläilemään tai perheenjäseneksi.

hts WIX SECTION BG worship1.jpg

Julistamme Raamatun ylösnoussutta Jeesusta.

Näkymme on Jes 61:1-3 mukainen:

jesaja 611-3.jpg

Missionamme on julistaa evankeliumia kaikille ihmisryhmille ja kansoille Pyhän Hengen voimassa ja ohjauksessa. Haluamme nähdä ihmisten löytävän Jeesuksen rakkauden voiman kautta kokonaisvaltaisen pelastumisen, parantumisen ja vapautumisen.

Seurakunnassamme vallitsee rakkauden ilmapiiri, toisten ihmisten kunnioitus ja hyväksyntä. Olemme Jeesusta rakastava ja palvova seurakunta, jossa Pyhän Hengen läsnäolo, tuli ja johtajuus vallitsevat.

Sydämellämme on nähdä Kristuksen ruumiin toimivan varustettuna palvelemassa Ef 4:11-13 mukaisesti, kukin oman kutsunsa ja lahjojensa mukaisesti.

Toimintamme vaikuttaa yksilöihmisessä, omalla paikkakunnalla, maassamme ja aina maailman ääriin asti – ja erityisesti haluamme siunata Israelia.

HERÄTYKSEN TULI LOGO kirkas violetti no-bg.png

Näkymme

HERÄTYKSEN TULI LOGO kirkas violetti no-bg.png

Seurakuntamme oppi

Herätyksen Tuli Seurakunnan jäseninä uskomme Jumalaan – Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen – ja olemme osa Jumalan suurta maailmanlaajuista perhettä.

Uskomme pääkohdat ja keskeiset opilliset periaatteemme ovat seuraavat:

Uskon pääkohdat

  1. Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt erehtymätön Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

  2. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

  3. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän näyttäen tien Isän luokse, opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemassaan Jeesus viattomana otti meidän syntisten ja viallisten ihmisten paikkamme, ja sijaiskuolemallaan sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

  4. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi sekä palautuu näin takaisin Hänen yhteyteensä. Usko kuolleista herätettyyn Jeesukseen on ainoa tie omistaa iankaikkinen elämä ja pelastua. 

  5. Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan ja antaa Jumalan lapseudesta ja pelastuksesta täyden varmuuden sisimpään. Jeesus Kristus myös kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin Raamattu ilmoittaa. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

  6. Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa Jeesusta Kristusta ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

  7. Jeesuksen asettama vesikaste liittyy Jumalan pelastustyöhön ja Jeesuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen edestämme. Kasteessa ihminen jättää vanhan synnillisen elämän taakseen ja lähtee lahjaksi saamassaan uudessa elämässä seuraamaan Jeesusta. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä, Hänen esimerkkinsä mukaan ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.

  8. Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

  9. Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

  10. Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, ja hän palaa Taivaasta takaisin kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

Näkemyksiämme

Avioliitosta:

Herätyksen tuli seurakunta on toiminnassaan ja opetuksessaan sitoutunut Raamatun opetukseen avioliittokäsityksestä sekä seksuaalietiikasta. Sukupuolisuhteet on tarkoitettu aviopuolisoiden väliseen yhteiselämään avioliiton sisällä.

 

Raamatun ja Jeesuksen itsensä vahvistaman opetuksen mukaisesti avioliitto on miehen ja naisen väliseksi tarkoitettu liitto, jonka perustana on puolisoiden välinen uskollisuus, rakkaus ja kunnioitus.

 

Näin toimiessaan avioliitto luo turvallisen perheyhteyden. Raamatun mukainen avioliitto takaa lapsille oikeuden eri sukupuolta oleviin vanhempiin sekä turvallisen kasvuympäristön.

Israelista:

Israelin Jumala on karkottanut Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset – oman valitun kansansa – kaksi kertaa (586 eKr. ja 70 jKr.) sille Luvatusta maasta sen epäuskon, tottelemattomuuden ja epäjumalanpalvonnan tähden ja näin rakkaudessaan kurittanut ja ojentanut kansaansa. Kaksi kertaa sitä on kohdannut täydellinen katastrofi, jossa sekä Jerusalemin kaupunki että sen Temppeli tuhottiin täysin.

 

Mutta Jumala ei ole hyljännyt kansaansa. Hän pysyy uskollisena Aabrahamin kanssa tekemälleen liitolle ja on tuonut kansansa myös kaksi kertaa takaisin maastakarkotuksesta sen omalle Luvatulle maalleen.

 

Jälkimmäinen paluu alkoi runsaat sata vuotta sitten ja modernin aikamme suurin ihme tapahtui koko maailman silmien edessä: Israel itsenäistyi vuonna 1948, ja juutalaiset ovat tänä päivänä jälleen takaisin muinaisella kotimaallaan modernina itsenäisenä valtiona.

 

Ei ole olemassa toista kansaa eikä etnistä ryhmää, joka olisi palannut samalle ja muinaiselle kotimaalleen kahden tuhannen vuoden hajaannuksessa olon jälkeen puhuen samaa kieltä ja tunnustaen samaa uskoa kuin lähtiessä. Vain Israel!

 

Israel on ennalleen asetettu suhteessa maahansa ja se kokonaisena kansana asetetaan vielä ennalleen myös hengellisesti suhteessa Jumalaansa Jeesuksen Kristuksen – heidän oman Messiaansa – ristillä täytetyn työn ja ylösnousemuksen kautta. Jeesus Messias on ainoa tie pelastukseen sekä juutalaiselle että pakanalle.

Herätyksen Tuli Seurakunta uskoo, että Jeesuksen kuolleista herättämisessä seurakunta ei suinkaan korvannut Israelia ja Jumalan liittoja Israelin kanssa, vaan Jumala laajensi uskovan Israelin ja otti uskovat ei-juutalaiset pakanatkin Jeesuksen kautta sisälle pelastukseen ja iankaikkiseen perintöönsä.

 

Israelilla on edelleen oma kansallinen kohtalonsa ja se tulee pelastumaan kokonaisena kansana. Jumala tulee ennalleen asettamaan sen täyteen kukoistukseensa Raamatun profeettojen lupausten mukaisesti.  

Kristuksen seurakunnan tulee uskollisesti seistä nykyisen Israelin kansan rinnalla ja rukoilla sen puolesta sekä siunata juutalaisia kaikkialla muuallakin maailmassa. 

bottom of page